Přihlásit

ERASMUS+

Kancelář Erasmus+ je součástí Zahraničního oddělení TUL.

Úřední hodiny:
úterý:    9.00 - 11.30 hod. a 13.00 do 15.00 hod.
čtvrtek: 9.00 - 11.30 hod. a 13.00 do 15.00 hod.

Kancelář Erasmus:
Budova G, 5. patro

Na této stránce jsou k dispozici postupy a všechny potřebné dokumenty týkající se studijních pobytů a praktických stáží programu Erasmus+.


ERASMUS+ program: 2014/2020

Student může absolvovat studijní pobyt či praktickou stáž v zahraničí v celkové délce maximálně 12 měsíců za jeden studijní cyklus (bakalářský, magisterský nebo doktorský). Může tedy absolvovat např. 6 měsíců studijního pobytu a 6 měsíců praktické stáže, či např. celých 12 měsíců praktické stáže. Vždy však platí limit 12 měsíců v jednom studijním cyklu. Měsíce absolvované pod hlavičkou předchozího Programu celoživotního učení/Erasmus ve stejném studijním cyklu se do této doby započítávají. Pro víceleté (např. pětileté) magisterské programy je maximální dotace na studijní pobyt / praktickou stáž 24 měsíců.

Za výběrové řízení zodpovídá ECTS Koordinátor fakulty. Prioritou jsou studenti, kteří vyjíždějí poprvé.

Prodloužení mobility:

STUDIJNÍ VÝJEZD: Pokud student, který je na STUDIJNÍ mobilitě v zahraničí na zimní semestr, požádá o prodloužení na letní semestr do 31.12.2020, bude se k tomuto prodloužení nově vztahovat také navýšení stipendia.Jinak je prodloužení pobytu možné pouze se statusem ZERO GRANT.
PRACOVNÍ STÁŽE: Pokud student, který je v zahraničí na PRACOVNÍ STÁŽI, požádá o prodloužení nejpozději  jeden měsíc před ukončením své mobility, bude navýšení stipendia na tuto prodlouženou dobu podléhat rozhodnutí kanceláře ERASMUS+ na TUL. Toto rozhodnutí bude učiněno na základě stavu aktuálního čerpání celkového grantu z EU.

TUL se v rámci programu ERASMUS+ zavazuje osobám se specifickými potřebami (tj. účastník, jehož osobní tělesný, duševní nebo zdravotní stav je takový, že jeho účast v projektu mobility by nebyla možná bez dodatečné finanční podpory) zajistit dodatečnou finanční podporu na pokrytí zvýšených nákladů souvisejících s jejich účastí na mobilitě. O tuto grantovou podporu je potřeba zažádat prostřednictvím žádosti – bližší informace podá příslušný koordinátor programu ERASMUS+.

DŮLEŽITÉ:

V rámci hospodárnosti využití prostředků grantu ERASMUS+ je nutno zajistit minimalizaci případných ztrát s ohledem na riziko, které se dá předpokládat (např. lepší pojištění letenek, neplatit nájemné na mnoho měsíců dopředu, vždy mít potvrzení o platbě, smlouvu s ubytovatelem aj.). V případě nastalé vyšší moci nebude možné akceptovat čestná prohlášení a podobná neformální potvrzení. Pro uplatnění vynaložených nákladů , které vznikly zásahem vyšší moci, je doporučeno uschovávat všechny relevantní podpůrné doklady již od zahájení příprav na mobilitu. Tyto dokumenty musí být prokazatelné a ověřitelné.