Přihlásit

Předzápis

Předběžným zápisem předmětů (dále jen předzápis) si student volí svůj osobní studijní plán (určuje, jaké předměty bude v následujícím akademickém roce studovat) a zároveň si vytváří svůj rozvrh  (z nabízených možností si vybírá, kdy bude studovat).  Provedení předzápisu je povinné.  Bez zápisu předmětů do IS/STAG není možné v daném semestru předmět uzavřít (zápočtem, klasifikovaným zápočetem, zkouškou) a získat kredity. Studentům, nastupujícím do prvního roku studia, provede předběžný zápis  předmětů studijní oddělení, studenti vyšších ročníků provádějí předzápis sami, v období určeném Harmonogramem IS/STAG na příslušný akademický rok.

Nabízené předměty lze rozdělit na dvě skupiny:

 • rozvrhované předměty, tzv. nasazené rozvrhové akce, jejichž výuka probíhá pravidelně v dané učebně a v konkrétním čase.
 • nerozvrhované předměty,  tzv. aposteriorní rozvrhové akce, jejichž výuka probíhá nepravidelně, jednorázově, bez určení učebny (praxe, exkurze, kurzy, výuka kombinované formy studia apod.).

Předzápis je možné provést z  webu IS/STAG. Student na výběr z následujících způsobů předzápisu:

 • Předzápis podle studovaného oboru : student si může zapsat rozvrhové akce předmětů, které jsou doporučeny jeho studijním plánem, nebo další předměty pomocí zápisu na jednotlivé předměty.
 • Předzápis podle jednotlivých předmětů : student si může zapsat jakýkoliv předmět z nabídky předmětů celé univerzity.

Počet vypsaných rozvrhových akcí a počet studentů, kteří si mohou předmět nebo rozvrhovou akci zapsat, určuje katedra, která předmět zajišťuje.

ČASTO KLADENÉ OTÁZKY

 • Do aplikace předzápis se přihlásím, ale předměty si nemohu zapsat.
  Zkontrolujte, zda máte povolen předzápis. Pokud není uveden termín standardního předzápisu, obraťte se na studijní referentku své fakulty, aby Vám přiřadila skupinu předzápisu. Pokud není aktuální datum v intervalu standardniho předzápisu, není momentálně předzápis povolen.
 • Nedaří se mi zapsání/odepsání rozvrhové akce pro vybraný předmět.
  Pokud má předmět cvičení i přednášku, musíte si zapsat  / odepsat oba typy rozvrhových akcí.
 • Chci si zapsat předmět a systém mi jej v seznamu předmětů v daném bloku nenabízí.
  Předmět není ve STAGu zařazen do Vašeho studijního plánu. Pokud si zapisujete předmět nad rámec vašeho studijního plánu, použijte možnost  zápisu jednotlivých předmětů, jinak kontaktujte studijní oddělení vaší fakulty.
 • Předmět má malou kapacitu, už se na něj nemohu zapsat.
  Nastavení kapacit předmětu i jednotlivých rozvrhových akcí je záležitost kateder. Pro objasnění kontaktujte katedru, která zajištuje výuku předmětu.

V případě technických problémů se obracejte na uis@tul.cz