Přihlásit
Plánované akce
Studenti

Studenti

Vstup do portálu IS/STAG
Mobilní aplikace TULapp

Praktický průvodce pro prváky

Zápis ke studiu pro akademický rok 2020/2021

Informace o předběžném zápisu

Fakulta strojní
podrobný rozpis

Fakulta textilní
podrobný rozpis

Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

1. ročník:
uchazeči přijatí ve druhém kole:
ostatní ročníky: podrobný rozpis

Ekonomická fakulta
1. ročník bakalářského studia:
1. ročník navazujícího studia:
ostatní ročníky: podrobný rozpis

Fakulta umění a architektury
1. ročník bakalářského studia: 8. září
1. ročník navazujícího studia: 9. září
ostatní ročníky (bakalářské i navazující): 14. až 16. září

Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií
podrobný rozpis

Fakulta zdravotnických studií
podrobný rozpis

Na liberecké univerzitě najdete to, co student potřebuje k životu ve škole i po škole.

Co nenajdete tady, dozvíte se na facebooku, instagramu nebo v online zpravodaji T-UNI.